flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом голови
Кам’янець-Подільського міськрайонного суду
Хмельницької області
від «10» жовтня 2011 року № 249
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації
 
1. Ця Інструкція відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються Кам’янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області запитувачам інформації.
2. Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Інструкція), застосовується у випадку, коли Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області є належним розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити надаються безкоштовно:
·        запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, визначається чинним законодавством;
·        особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого перебуває запитувана інформація.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.
Витрати, пов’язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсимільного, міжміського телефонного зв’язку, включаються до рахунка на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цією Інструкцією.
Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цією Інструкцією, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ про оплату, обрахунок цих витрат проводиться відповідальним структурним підрозділом, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних з наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, запитувачу надається відмова в отриманні відповіді на запит на інформацію.
7. Відповіді за запитом на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов’язане з використанням послуг поштового, факсимільного, міжміського телефонного зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.
 
 
За видачу судами документів:
 

1.

за повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

6,81 грн

2

за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

68,10 грн

3

за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

6,81 грн.

4

за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

6,81 грн

 

У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить; 454,00 грн.