flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

І півріччя

2 півріччя

 

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

 

 

526

 644

 

17

 

20

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

5085

9994

 

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

4802

 9725

 

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

в т.ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

 

 

809

 713

 

20

 

22

5.

Кількість скасованих судових рішень

 41

 44

 

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду

в т.ч. визнаних обґрунтованими

 

 

22

31

1

 5

7

Результати останнього опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках)

* за відсутності інших даних можливо використовувати дані всеукраїнського опитування громадян-відвідувачів суду проведеного за ініціативою Ради суддів України 15.08.2012 р. по конкретному суду

оцінка за 5-ти бальною шкалою

відмінно-16,0%

добре-56,4%

задовільно-23,1%

незадовільно-1,9%

 дуже погано-2,6%